ימי א-ה 09:00-18:00

שיחה ראשונה חינם

03-9329999

במקרים דחופים

052-3722314

לקבלת פרטים נוספים, אנא מלא/י הטופס
ואנו נחזור אליך בהקדם

  תאונות עבודה

  תאונות עבודה – דעו זכויותיכם!

  אם נפצעתם בזמן העבודה, מעדתם בזמן הירידה מההסעה לעבודה, נפלתם תוך כדי הליכה ממקום עבודה אחד למשנהו או אפילו בזמן הפסקת אוכל שנקבעה ע"י המעביד – חשוב לדעת כי מגיע לכם פיצוי. מדי יום נפגעים אלפי עובדים במסגרת עבודתם, החל מהתעלמות של המעביד מזכויותיו של העובד ועד לחוסר ידע בסיסי של הנפגע באשר לזכויותיו. עשרות אלפי פגיעות, ביניהן גם חמורות ביותר, הגוררות אחריהן שנים של טיפולים, לא זוכות לעיתים למענה הולם ופיצוי מתאים.

  על פי הסטטיסטיקה, מדי שנה נפגעים בישראל  כ-60,000 עובדים בתאונות עבודה, שהן בממוצע כ-164 תאונות ליום. עובדים רבים מפסידים ימי עבודה, מאבדים את יכולתם להמשיך לעבוד בתפקידם הנוכחי ולעיתים אף סובלים מאובדן כושר עבודה לצמיתות.

  על מנת שתאונה תוכר כתאונת עבודה ע"י המוסדות הרלבנטיים לצורך תשלום הפיצויים, לרוב יש לעבור דרך חוות דעת רפואיות חיצוניות של מומחה רפואי, דיונים משפטיים בבתי הדין לעבודה ועוד .

  מהי תאונת עבודה?

  תאונות עבודה, עפ"י הגדרת החוק במדינת ישראל, הינה כל תאונה שהתרחשה במסגרת העבודה,  לרבות פגיעה של עצמאי במהלך עבודתו. תאונה תוכר כתאונת עבודה על פי חוק כאשר ישנו קשר סיבתי בין הנזק, לרבות נזק נפשי, אשר נגרם – לבין תאונה, וקשר בין התאונה לבין העבודה.

  תאונה תיחשב כתאונת עבודה, גם כאשר התרחשה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה (לא בהכרח לכיוון הבית, אלא לייעד אליו הנפגע ביקש להגיע). תאונה אשר תיגרם תוך ניסיון להציל נפש או רכוש ולמנוע נזק תיחשב אף היא תאונת עבודה. חשוב לדעת, כי תאונה שמתרחשת בזמן הפסקה (לדוגמה אוכל) במסגרת העבודה, גם היא תיחשב כתאונת עבודה.

  מה מגיע לנו?

  עפ"י החוק במדינת ישראל, תאונות עבודה מזכות את הנפגע ב"גמלאות בעין", לרבות שיקום, תרופות, טיפול רפואי מלא, ייעוץ פסיכולוגי וכו'. עפ"י החוק אדם אשר נבצר ממנו לעבוד עקב פגיעה אשר נגרמה לו בזמן עבודתו זכאי ל"דמי פגיעה" הניתנים לו במשך תקופה של עד 91 יום, בתמורה לתקופה בה לא היה כשיר לעבוד. חישוב דמי הפגיעה הינו 75% משכר העבודה הממוצע. לאחר תקופת דמי הפגיעה, במידה ויימצא לנכון, יקבל הנפגע מענק נכה עבודה במידה ויימצא כזכאי לכך.

  דמי פגיעה

  דמי הפגיעה הינם תשלום בגין היעדרות מעבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע לתקופה אשר לא תעלה על 91 יום לכל היותר, אשר נמנים ממחרת יום הפגיעה. דמי הפגיעה יחושבו לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה. לאחר 91 יום, במידה ונותרה נכות רפואית בשל הפגיעה בעבודה – ישולם לנפגע פיצוי חד פעמי או קצבה, באם תיקבע לו נכות. חישוב הפיצוי או הקצבה לעובד שכיר ייעשה לפי השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או גילוי המחלה, ואילו לעובד עצמאי בהתאם למקדמות אותן שילם לביטוח הלאומי בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

  נכה נזקק

  מי שלאחר 91 הימים הקצובים לדמי פגיעה עדיין נמצא באי כושר עבודה מוחלט, יהיה זכאי לגמלה בגובה 75% מהשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, ובתנאי שאין לי הכנסה ממקור אחר.

  קצבת נכות מעבודה

  תשולם לנפגע תאונות עבודה בעל דרגת נכות מ-20% נכות ומעלה. הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה X אחוזי הנכות.

  פיצוי חד-פעמי (גמלה) לנפגע תאונת עבודה

  ישולם לנפגע תאונת עבודה בעל דרגת נכות מ-9% ועד 19% נכות. הפיצוי יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה X אחוזי הנכות X 43 קצבאות.

  טיפול רפואי

  מבוטח שנפגע בתאונת עבודה והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, זכאי לכיסוי הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום, לרבות אשפוז, תרופות טיפול ומכשירים שניתנו ע"י קופות החולים השונות.

  גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה

  במקרה בו עובד נפטר עקב תאונת עבודה יהיו זכאים התלויים  (אלמן/ה, יתומים, הורים) לגמלת תלויים. גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים (40%-100% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%).

  שיקום מקצועי

  מי שנכותו למעלה מ-10% יכול להיות זכאי לשיקום מקצועי אשר מטרתו היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות בעבודה, ע"פ התאמה אישית ויכולת.

  היוון קצבת נכות

  נכה שנקבעה לו נכות בשיעור של 20% ומעלה יכול בתנאים מסויימים להיות זכאי להמיר את קצבת הנכות במענק חד פעמי לפי הצורך.

  התיישנות

  חשוב לדעת כי תביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת עבודה יכולה להתיישן ולכן חשוב לשים לב למועדי הגשת התביעה. על פי רוב  תביעות נזיקין מתיישנות בחלוף תקופה של 7 שנים מיום התאונה, דהיינו 7 שנים מיום קרות התאונה. אך גם לתקופה זו ישנם 2 חריגים. האחד חל כאשר מועד גילוי הנזק שנגרם אינו ביום התאונה אלא במועד מאוחר יותר, ואזי תחול תקופת ההתיישנות מיום גילוי הנזק או ביום שבו האדם הסביר היה יכול לגלות את הנזק וממועד זה תחל ספירת 7 השנים. למרות האמור לעיל חשוב לזכור כי תביעה תתישן כעבור 10 שנים ממועד התאונה. החריג השני חל כאשר הנפגע במצב של חוסר הכרה או במצב שאינו יכול להגיש ו/או לפעול לקידום התביעה, במקרים כאלה תחול ספירת הימים לעניין ההתיישנות רק כאשר הנפגע ישוב למצב המאפשר לו הגשת תביעה או ביום שיומונה לו אפוטרופוס. 2 המצבים הללו אינם מהווים רשימה סגורה ומכאן החשיבות להיוועץ עם עורך דין אשר מתמחה בדיני הנזיקין.

  האם עבודה מהבית תיחשב כתאונת עבודה?

  בשנים האחרונות עבודה מהבית הפכה לחלק נכבד משוק העבודה, השאלה העולה היא האם תאונה שמתרחשת בבית תוכר כתאונת עבודה לכל דבר ועניין? התשובה היא כי קיימת חבות מעביד גם כלפי עובד שכיר מהבית – ומכאן גם זכאותו של העובד לתגמולי הביטוח הלאומי, והכול בכפוף לנטל ההוכחה החלה על העובד להוכיח  את הרכיבים הנדרשים להוכחת תאונת עבודה. בשנים האחרונות נטיית הפסיקה בבתי משפט היא להרחיב יותר את המושג "תאונת עבודה" והכול לאור התקדמות הטכנולוגיה המאפשרת לנו לעבוד כמעט מכל מקום, יחד עם זאת חשוב לזכור כי בתי המשפט נוטים להחמיר יותר בנטל ההוכחה במקרים של עבודה מהבית שכן לא אחת מתערבבים התחומים בבית זה בזה ולא תמיד יהיה זה קל להציב את התחום בין עיסוק פרטי לבין עיסוק הקשור למשלח יד.

  כללים שחשוב לזכור לאחר תאונת עבודה

  מיד לאחר הפגיעה מומלץ לצלם את המקום בו אירעה תאונה עם המפגע שהיה בעבודה ושגרם לתאונה מכל זוויות ולשמור את הראיות, לקחת נתונים של עדי ראייה שהיו נוכחים במקום ולרשום פרטים מלאים של העדים או דרכי התקשרות איתם. אם אין לנפגע עדים לתאונת העבודה, רצוי להתפנות לגורם רפואי, מיד ככל שניתן, ליידע ולספר כמעט בזמן אמת, את כל פרטי התאונה במלואם.

  במידה והגיע אמבולנס של מד"א למקום אירוע התאונה, מומלץ שלא לסרב להתפנות באמצעות האמבולנס לבית החולים. אסור לחתום לנהג האמבולנס על שום טופס או התחייבות, בטרם וידאתם שהוא רשם את פרטי אירוע תאונת העבודה כפי שהם.

  במידה ולא הגיע אמבולנס למקום תאונת העבודה, יש להתפנות באופן עצמאי ממקום התאונה לחדר המיון של בית החולים הקרוב ביותר לאזור הפגיעה. מומלץ להגיע לטיפול באופן מיידי ולא לדחות את הטיפול לשעות הערב של אותו יום, שלא לדבר על היום שלמחרת. כל עיכוב בפנייה לטיפול רפואי גורם נזק משפטי לתיק תאונת העבודה.חשוב ביותר לשים לב שבתעודת חדר המיון של בית החולים או במכתב השחרור מבית החולים, או במסמך הרפואי הראשוני מקופת החולים, רשומות כל התלונות עליהן התלוננת.

  אסור לתת לשום גורם מסמכים רפואיים מקוריים. גם לרופאים יש למסור רק עותקים של המסמכים הרפואיים. בשלב מאוחר יותר יתכן ויהיה צורך להציג בפני בית המשפט את המסמכים המקוריים, ואם הם ניתנו לגורם שלישי, יתכן ויהיה קשה מאוד להשיג אותם.

  מומלץ טרם פגישה עם עורך דין להכין את כל המסמכים הרפואיים הקשורים בתאונה ובנזק. לא לשכוח ולשמור כל תיעוד הקשור בתאונה לרבות קבלות עבור תשלומים שונים כגון נסיעות, ביקורי רופא, זימוני תורים, מרשמי תרופות וכדומה. כל אלה יוכלו לשמש אותך בהמשך הדרך.

  אסור לשוחח עם חוקרים של חברת הביטוח בעניין תאונת העבודה או בכל עניין אחר בטרם קבלת ייעוץ מעורך דין מומחה לתאונות עבודה.

  יש להודיע בהקדם האפשרי למעביד שלך על אירוע התאונה.  אם המעביד מבקש שתמלא דוח תאונה . כדאי לעשות זאת רק לאחר ההתייעצות עם עורך דין מומחה בתאונות עבודה.

  במידה ומדובר בתאונת עבודה קטלנית או בתאונת עבודה בה נפגע העבודה באופן קשה, יש לדווח בהקדם למפקח על העבודה במשרד העבודה והרווחה על מנת שיחקור את תאונת העבודה. חשוב  לשתף פעולה עם החוקר מטעם משרד העבודה והרווחה.

  תאונת עבודה שאלות ותשובות

  ש: במהלך טיול מטעם המשרד, מעדתי ושברתי את רגל ימין, האם זה נחשב לתאונת עבודה?

  ת: מכיוון שהטיול נערך על ידי מעבידך ובמסגרת העבודה זוהי אכן תאונת עבודה . עומדות בפניך אפשרויות שונות וביניהם גם לפתוח תיק בביטוח הלאומי. ישנה אפשרות נוספת להגיש תביעה נזיקית אך זה מצריך בדיקה מעמיקה יותר האם הייתה רשלנות מצד המעביד שגרמה לתאונה.

  ש: בדרכי הביתה ממקום העבודה נפלתי ושברתי את הרגל, קיבלתי טיפול רפואי ונאלצתי לגבס את רגלי, דבר שמנע ממני ללכת לעבודה למעלה מחודש. מה עליי לעשות?

  ת: כל מקרה לגופו, אך יש צורך לבדוק האם תאונה זו נכנסת לקטגוריה של "תאונת עבודה". כמו כן על כל  החלטה ניתן לערער לבית הדין לעבודה.

  ש: אני עובדת חדשה במשרד רו"ח ונפלתי במהלך העבודה בקפיטריה, האם ישנה חשיבות לעובדה שאני עובדת חדשה לאפשרות העומדת בפני לתבוע את המעסיק.

  ת: אין מניעה לתבוע, הן את הביטוח לאומי ואם קיימת רשלנות מעביד את ביטוח העובדים של מקום העבודה.

  ש: כמה זמן עומד לרשותי להגיש תביעה לביטוח הלאומי אם נפגעתי בתאונת עבודה.

  ת:את התביעה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד שנה מיום התאונה. את התביעה לקביעת נכות עד 3 שנים מיום התאונה.

  ש: נפצעתי בתאונת עבודה על מה עליי לבקש מהמעביד לחתום? ומה לעשות אם המעביד יסרב לחתום על המסמך.

  ת: המעביד חייב לחתום על טופס 250, שהוא למעשה "ההתחייבות" אל מול קופ"ח לקבלת כל הטיפולים הרפואיים. כמו כן, המעביד חייב לחתום על תביעה לדמי פגיעה למוסד לבטוח לאומי. במקום שהמעביד מסרב לעשות כן תיתכן פניה ישירה למוסד לבטוח לאומי ואלו יפנו ישירות למעביד.

  ש: עברתי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה שעברתי, הועדה קבעה כי אינני סובל מנכות . האם אני יכול לערער על קביעה זו?

  ת: אכן כן, על ועדה רפואית מדרג ראשון ניתן לערער. רצוי לצרף חוות דעת רפואית מטעמך. בנסיבות בהן אף ועדה רפואית לעררים דוחה טענותיך עומדת בפניך האפשרות לבחון ערעור לבית הדין לעבודה.

  ש: אני מנהל מפעל קטן בצפון ואירעה בו תאונת עבודה עם מספר נפגעים, מה אני צריך לעשות?

  ת: עליך לדווח מיד על גבי טופס הודעה על תאונת עבודה או מחלת מקצוע ולהעבירו למפקח העבודה האזורי המטפל באזור בו ממוקם המפעל, על מנת שיבדוק את האירוע. כמו כן, הממונה על הבטיחות במפעלך חוקר את התאונה ויגיש את המלצותיו שאותם יש ליישם במלואם. במקביל לדיווח למפקח העבודה האזורי, עליך לדווח גם למוסד לביטוח לאומי.

  ש: הייתי עד לתאונת עבודה אשר התרחשה במשרד בו אני עובד מה עליי לעשות ולמי אליי לפנות?

  ת: עליך לפנות למפקח העבודה האזורי באזור בו התרחשה התאונה, על מנת לדווח לו על התאונה, ובכך תסייע להגיע לחקר האמת ולמנוע תאונות דומות בעתיד.

  ש: האם אני יכול לתבוע את מקום העבודה לאחר שכבר קיבלתי פיצוי מחברת הביטוח שהחתימה אותי על טופס שבזה היא מפצה אותי עבור התאונה אע"פ שהיא יודעת שלא הייתי במצב נפשי טוב ולא הבנתי לחלוטין על מה אני חותם.

  ת: לאחר שחתמת על טופס אינך יכול לחזור ולתבוע את המעביד ו/או המבטחת.

  ש: בעלי נפטר כתוצאה מתאונת עבודה מהם זכויותיי?

  ת: במידה, ובעלך נפטר מתאונת עבודה, זכאים התלויים בו לקבל זכויות מסוימות כגון:

  1. קצבת תלויים – גמלה בשיעור של 40%-100% מהגמלה המלאה, שהייתה מגיעה לנפגע, אילו היה נותר בחיים ובדרגת נכות של 100%. גמלה זו, תחושב על פי מספר התלויים שהותיר אחריו הנפגע. אך לא כל התלויים זכאים לקבל קצבת תלויים לדוגמא: במידה ואת מסוגלת לעבוד ולכלכל את עצמך, אינך זכאית לקצבה. למקבלי קצבת תלויים בעלי הכנסה נמוכה, משולמת גם השלמת הכנסה להכנסה מינימלית מובטחת.
  2. מענק תלויים – מענק חד פעמי בסכום של 36 קצבאות חודשיות, שהגמלה החודשית היא הגמלה המלאה, שהייתה מגיעה לנפגע לו היה נותר בחיים ובדרגת נכות של 100%. את מענק התלויים זכאים לקבל תלויים שאינם זכאים לקבל קצבת תלויים.
  3. מענק נישואים – אלמנה שנישאה ושקיבלה לפני הנישואין קצבת תלויים, זכאית לקבל מענק בסכום חד פעמי הזהה לסכום של 36 קצבאות חודשיות. המענק משולם בשני שיעורים: האחד, לאחר יום הנישואים, והשני בתום שנתיים מיום הנישואים. יש לציין, שאלמנה שקיבלה מענק נישואים, אינה זכאית יותר לקבלת קצבת תלויים.
  4. שיקום מקצועי לאלמנה המקבל קיבצת תלויים – המוסד לביטוח לאומי מאשר לאלמנה ללמוד על חשבון המוסד לביטוח לאומי מקצוע חדש. בזמן הלימודים, משלם המוסד לביטוח לאומי, דמי מחייה, וכן תשלום הוצאות שונות הקשורות בלימודים.
  5. דמי מחייה ליתומים – ישולמו עבור כל ילד שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על יסודיים, או להכשרה מקצועית, וזאת על פי מבחן הכנסות של ההורה.
  6. מענק פטירה – אם נפטר אדם שמקבל קצבת נכות מעבודה והיה בעל דרגת נכות צמיתה של 50% ויותר, או נפטר אדם שמקבל קצבת תלויים, או נכה בגיל זקנה, ישולם לבן זוגו או באין בן זוג ליילדו מענק חד פעמי. סכום המענק הוא בגובה השכר הממוצע במשק.

  ייעוץ משפטי נכון – תוצאה יעילה ומקסימום פיצויים

  ע"מ לקצור את שלל הזכויות וההטבות אותן אנו זכאים לקבל מעצם היותנו אזרחים, יש לפנות לייעוץ משפטי כבר בשלבים הראשונים בסמוך למועד התרחשות התאונה, שכן הטיפול מול הגורמים והגופים השונים דורש מיומנות וניסיון, שכן טעות תמימה אחת (כגון טפסים שגויים, אי תיעוד וכו'), יכולה להוביל את תביעת הפיצויים והמענקים לתחום האפור, המסורבל והבלתי נגמר של ההליך המשפטי. כמו כן, לא פעם מערים הביטוח הלאומי קשיים ולכן נודעת חשיבות רבה לאופן ההתנהלות ואף לאופן בו צורפו אישורים רפואיים.

  ליווי צמוד, מקיף ואישי מעורך דין אשר מתמחה בתחום יוביל את הנפגע למקסימום פיצויים במינימום זמן ככל שניתן.

  חשוב ביותר – ייעוץ מתאים מעורך-דין מתמחה בנזיקין סמוך מאוד למועד התאונה

  עורך דין מומחה בתחום הנזיקין, יוכל לקצר את תהליך קבלת הפיצויים, להעביר לידיו את נטל ההתעסקות והתמודדות עם בירוקרטיה בלתי נגמרת, ואף להגדיל את סכום הפיצויים והסיכוי לקבלם. עורכי דין מנוסה בתחום הנזיקין יסקור את תיק הלקוח, יבחן היטב כיצד למקסם את סכום הפיצויים והמענקים ויעשה זאת בזמן הקצר ביותר ככל שניתן.

  חשוב ביותר לפנות לעורך-דין אשר מתמחה בנזיקין בסמוך מאוד למועד התאונה, על-מנת לקבל את הייעוץ המתאים אשר ימקסם את הפיצויים וימנע טעויות בלתי-הפיכות רבות אשר עלולות לקרות בהעדר ייעוץ משפטי הולם.

  לקבלת פרטים נוספים, אנא מלא/י הטופס
  ואנו נחזור אליך בהקדם

   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים